Refurb er ikke et socialt velfærdsprojekt. Vi er først og fremmest en professionel forretning, der ønsker at tage et socialt ansvar. Vi tror på, at rekrutteringer fra ”kanten af arbejdsmarkedet”, kan være en gevinst for både virksomheden, samfundet, kolleger og medarbejderen. Ambitionen er at 20% af vores medarbejdere kommer i arbejde fra et udfordrende udgangspunkt.

Social og forretningsmæssig værdi

Vi har opdaget, at man kan skabe en forretning med en mere mangfoldig kultur, hvor kolleger som måske ikke har den gængse medarbejderprofil, faktisk kan bidrage rigtig positivt ind i en arbejdsmæssig sammenhæng. Dertil har en arbejdsplads, der forsøger at rumme minoriteter, også en positiv effekt på majoriteten. Derfor tror vi på, at det er gavnligt for alle at ansætte minoriteter. Det skaber en stærk virksomhedskultur, hvor folk føler sig trygge, og trygge medarbejdere performer generelt ret godt.

I frygt for at komme til at udstille den enkelte, og dermed udvande hele idéen, eller smykke os med lånte socialøkonomiske fjer, har vi historisk underspillet den indsats som forretningen yder socialt. Vi oplever samtidig, at den gode historie er inspirerende og vigtig at fortælle. For den rette medarbejder, med de rette kompetencer kan i den rette rolle skabe forretningsmæssig værdi ud over det sædvanlige - hvilket der egentlig ikke er noget usædvanligt ved.

"Lige så vel som et pænt cv ikke nødvendigvis kvalificerer en medarbejder, så skal en diagnose heller ikke som udgangspunkt diskvalificere en medarbejder."

Jakob Kokfelt Adm. Direktør, Refurb A/S
Adm. Direktør Jakob Kokfelt

Forventninger er respektfuldt

Refurb er en virksomhed for mange, men naturligvis ikke for alle. Vi ønsker at alle ansættelsesforhold skal være gensidigt værdiskabende, og vi er således også meget beviste om at være konsekvente i vores rekrutering, når et ansættelsesforhold, ikke skaber den værdi, der er værdig for både medarbejder og Refurb.

Det er mest respektfuldt for alle, at der stilles krav og forventes noget. Når det er på plads, så vil vi opleve et gensidigt værdifuldt bidrag – enten i form af at udfylde en rolle eller løse en relevant opgave, med eller på trods af de begrænsninger vi alle går med i større eller mindre grad. Hvordan de krav og forventninger så formuleres, er individuelt, men aldrig devaluerende ved ikke at forvente noget. Det har vi for meget respekt for hinanden til at acceptere.

Den enkelte medarbejder har ikke en oplevelse af, at de er her fordi vi vil være særligt sociale ansvarlige. De er ansat fordi de kan hjælpe forretningen. Det er det vi synes giver bedst mening for alle.

Refurb og Verdensmål 8

Anstændige jobs og økonomisk vækst er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Økonomisk vækst er hele grundlaget ved det at være en virksomhed.
Hvis vi ikke er her i morgen gør vi alligevel ingen forskel.

Derudover så arbejder vi konkret med at bygge en rummelig og mangfoldig arbejdsplads – det tror vi på giver merværdi for alle. Refurb arbejder med flere af de tilknyttede delmål under SDG 8, særligt delmålene 8.5 og 8.6. Læs mere i ESG Rapporten for 2021

FN´s Verdensmål 8

Samarbejdspartnere

Vi tror på, at alle har evner og derfor en plads. Derfor arbejder Refurb målrettet med særlige stillinger. Det omfatter praktikpladser, lærepladser, fleksjob, jobprøvning, jobafklaringsforløb eller lignende.

Af den årsag har vi i dag et samarbejde med en række aktører i og omkring arbejdsmarkedet, både jobcentrene i blandt andet Århus og Syddjurs kommune, samt private og offentlige organisationer. Vi mener vi har et medansvar for at åbne dørene for dem, der finder det vanskeligt, at komme ind på arbejdsmarkedet. Det vinder alle nemlig på.

Et af de ældste samarbejdsrelationer vi har på området er med AspIT, som er specialiseret i at uddanne personer med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) i IT. De havde flere kandidater med en naturlig interesse for IT, som vi startede med at have i praktik og uddannelsesforløb. At vi får lov til at mærke hinanden af, arbejdsgiver og arbejdstager, er blevet en fantastisk måde at rekruttere på. Et samarbejde vi sætter stor pris på og som AspIT bekræftede ved at give Refurb Jobprisen i 2018.

Refurb vinder AspIT´s Jobpris 2018