Der er sket meget siden 2008. Refurb er vokset fra iværksætteri til etableret virksomhed. Med det følger professionalisme både i handling, oganisation og struktur. En ting har dog ikke ændret sig; vi vil stadig skabe værdi kommercielt, miljømæssigt og socialt gennem genbrug af IT.

Ledelse og ejerforhold

Refurb A/S er et 100% Egiss A/S ejet datterselskab.

Corporate governance
Bestyrelsen er den øverste myndighed i Refurb A/S. Bestyrelsen mødes 6-8 gange årligt ud fra en årsplan, inddelt i relevante strategiske temaer. Bestyrelsen er ansvarlig for at fastlægge den strategiske retning, indsætte direktionen, samt godkende budgetter og regnskaber. Bestyrelsen i Refurb følger anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse og arbejder løbende med risikostyring, samt en årlig bestyrelses- og ledelsesevaluering. Effektiv risikostyring medvirker til at reducere strategiske og forretningsmæssige risici, sikre compliance samt kvaliteten af grundlaget for ledelsens beslutninger og den finansielle rapportering.

Læs mere om Compliance i Refurb

Bestyrelsen i Refurb A/S

Jesper Ravn - Formand

Søren Holm Pedersen

Jakob Kokfelt

Den daglige drift varetages af Adm. Direktør Jakob Kokfelt supporteret af en ledergruppe med driftsansvar for de forskellige forretnings- og stabsområder i virksomheden.

  • Birte Klitte Kristensen, CFO
  • Martin Bjørn Mikkelsen, IT Asset Disposition (ITAD)
  • Dennis Lauritzen, Salg og E-commerce
  • Peter Hove, Kommunikation, CSR & Compliance
  • Dan Mortensen, Brokerage

Jakob Kokfelt - Adm. Direktør

Birte K. Kristensen - CFO

Martin B. Mikkelsen - ITAD

Dennis Lauritzen - Salg

Peter Hove - Kommunikation

Dan Mortensen - Broker


Økonomi

Refurb opererer med et finansår der følger kalenderåret. Seneste årsregnskab kan til enhver tid findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.

Vi er en solid virksomhed, med et stærkt finansielt fundament. Refurb har en AA kreditrating, det højeste mulige med den ejerstruktur virksomheden har, hvilket gør at Refurb er blandt de 25% mest kreditværdige virksomheder i Danmark.

Til at føre revision med virksomheden, og fungere som økonomisk rådgiver, er revisionsselskabet EY tilknyttet. Sydbank er virksomhedens bank og finansielle rådgiver.

Organisering

Refurb er medlem af Dansk Erhverv, der ud over at være arbejdsgiverforening også fungerer som juridisk rådgiver og sparringspartner på rammevilkår. Virksomhedens advokat er Lexius.

Refurb har tiltrådt overenskomstaftaler med Dansk Metal, der omfatter Industriens Overenskomster med tilhørende organisationsaftaler og lærlingebestemmelser, indgået mellem Dansk Industri (DI) og Centralorganisationen af Industriansatte i Danmark (CO-industri). Endvidere følges den, mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO), til enhver tid gældende hovedaftale.

Refurbs navn og logo er varemærkebeskyttet i hele EU som figurmærke og ordmærket ”Refurb”.

EU varemærke:

Om Refurb

I mere end et årti har Refurb været en cirkulær økonomisk virksomhed. Vi har ambitionen om at gøre genbrug til et bedre alternativ og formål der omhandler; socialt ansvar, miljøeffekt og økonomi.

Læs mere

Historien

Refurb er etableret i 2008. Klassisk iværksætteri med de krumspring der ofte følger med. Fra værkstedsprojekt i fritiden til triple ISO certificering og blandt de førende i Norden.

Læs mere

ESG rapport 2021

Refurb har som tydelig målsætning at bidrage positivt til samfundet ved at udvikle en forretning baseret på 3 bundlinjer. Læs hvordan og om vores ambitioner i ESG rapporten for 2021

Læs mere