ITAD, returlogistik og genbrug stiller store krav til gennemsigtighed i processer og evnen til at identificere og undgå faldgruber. Refurb har udviklet sig til at være blandt de absolut førende på området i Norden – gennem ensartede processer, standardiseret compliance og høj ansvarlighed.

Compliance i Refurb

Refurb er en professionel og erfaren samarbejdspartner med en række certificerede processer på både kvalitets-, miljø- og informationssikkerhedsområdet. Refurbs høje kvalitetsniveau er et resultat af vores kvalitetsbevidste medarbejderes aktiviteter i alle processer i et ISO 9001 certificeret kvalitetsledelsessystem.

ISO9001 - Kvalitet

Som kunde i Refurb oplever du høj kvalitet og professionalisme i al kontakt med vores medarbejdere og i al brug af vores produkter. Hos Refurb arbejder vi løbende med at udvikle vores kvalitet og højne vores kundetilfredshed. Vi er ISO 9001-certificeret, der sikrer højeste kvalitet og effektive processer – fra første kundekontakt til leveret ydelse.

ISO14001 - Miljø

Miljøbevidsthed er en del af Refurbs DNA. Hele vores forretningsmæssige grundlag er baseret på genbrug og cirkulær økonomi, hvilket også betyder, at Refurb er ISO 14001-certificeret i Miljøledelse. Refurb overholder de krav, der stilles af EU i henhold til WEEE-direktivet og den danske udformning gennem Producentansvaret.

ISO27001 - Informationssikkerhed

Vi tager informationssikkerhed alvorligt og er derfor ISO 27001-certificeret. Bevidst arbejder vi med best practices i alle processer for at minimere risici. For vi er ansvarlige over for egne og vores kunders data Som forretning vil vi bidrage til at øge informationssikkerheden i samfundet ved, som datasikkerheds-eksperter, at rådgive til de bedste løsninger for vores kunder.

Miljøansvarlighed

Refurb overholder alle krav, der stilles af EU i henhold til WEEE-direktivet og den danske udformning gennem Producentansvaret. Refurb indberetter bl.a. de nøgletal, som lovgivning foreskriver, at virksomheder, der arbejder med WEEE, skal indrapportere.

FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling er omfattende og ambitiøs. Refurb har som tydelig målsætning at bidrage til en radikal ændring i vores forbrug. Vi vil ændre synet på genbrug, der ofte betragtes som et alternativ til affald, ved at udvikle en mere bæredygtig og økonomisk rentabel forretning, der gør genbrugt IT til et bedre alternativ end nyt. Vi arbejder derfor målrettet med Verdensmålene. Særligt SDG 8, SDG 12 og SDG 17.

Derudover så arbejder vi konkret med at bygge en rummelig og mangfoldig arbejdsplads – det tror vi på giver merværdi for alle.

Hos Refurb arbejder vi desuden målrettet med at tage mere bæredygtige valg i dagligdagen.

Refurb har udarbejdet LCA (Life Cycle Assesment) beregninger på de primære produkter og har løbende fokus på at forbedre virksomhedens eget forbrug og belastning af miljøet. Som en del af vores arbejde med at øge gennemsigtigheden på vores produkter har vi samarbejdet med blandt andet Aalborg Universitet og Syddansk Universitet i forskningsprojekter omkring genbrug og cirkulær økonomi i IT-branchen.

Vores restprodukt - det udstyr, der ikke kan genbruges direkte - bliver sendt til genanvendelse. På den måde kan materialerne udvindes og bruges igen i ny produktion.

Finansiel og juridisk ansvarlighed

Virksomhedsdrift er som meget andet underlagt en række regulativer og love. Refurb holder sig orienteret ved at være medlem af Arbejdsgiverorganisation Dansk Erhverv, indgå overenskomst med Dansk Metal omkring vores medarbejderes vilkår, omgive os med rådgivere indenfor bank, jura, revision, forsikring, m.m.

Til at sikre at Refurb til enhver tid overholder de gældende love og regler har vi et delt ansvar mellem ISM (Information security manager), den dataansvarlige, vores CFO og vores compliance afdeling. Dertil mødes vi jævnligt med de ovennævnte rådgivere, der kender vores forretning og kan holde os opdateret på ændringer i regler og love.

Refurbs bestyrelse foretager løbende en risikovurdering på en lang række områder, der efterfølgende inddrages i vores tre ISO certificerede ledelsessystemer, som auditeres eksternt af Bureau Veritas.

På det finansielle område er Refurb AA Kreditvurderet - hvilket er det højest mulige med vores nuværende ejerstruktur. Dertil, så er vi løbende i dialog med rådgivere og myndigheder som Erhvervsstyrelsen, SKAT og Miljøstyrelsen.

Relevante links

Dataansvarlighed

Vi beskytter alle persondata i overensstemmelse med kravene til Persondataforordningen (GDPR).

Refurb er certificeret i informationssikkerhed. Derudover arbejder vi konstant på at forbedre både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre vores kunders data og information. Vi har servere placeret i både Danmark og EU, vi har sikkerhedsforanstaltninger indbygget i vores API’er, og vi får løbende testet vores IT-sikkerhed samt vores beredskabs- og katastrofeplaner.

En indgået Databehandleraftale med Refurb er en forudsætning forud for aftaleindgåelse omkring en ITAD ydelse. I samhandel med Refurb gælder Refurbs sikkerhedspolitik.

Refurbs Sikkerhedspolitik og privatlivspolitik administreres af henholdsvis System Administrator og ISM (Information Security Manager), samt den Compliance- og Dataansvarlig.

Hvis du har spørgsmål til Refurbs IT-sikkerhedspolitik, Databehandleraftaler, vores behandling af dine oplysninger eller vores privatlivs- og cookiepolitik, er du altid velkommen til at kontakte vores Comlianceafdeling på en af følgende måder:

E-mail: compliance@refurb.dk
Telefon: [3841 3695](3841 3695)

Brev: Refurb A/S, Hornbjergvej 8, 8543 Hornslet, att. "Compliance"